Друзья!
Если Вам нравится наш сайт и Вы желаете его поддержать финансово, то, пожалуйста, отправьте СМС. Как это сделать? Легко! Кликните на иконку с поросенком и следуйте инструкциям. Стоимость СМС указана в инструкции.
Заранее спасибо за Вашу поддержку!
Friends!
If you like our website and you would like to support it financially, then, please, send SMS. How you can do it? Easy! Please click on icon with pig image and follow the instructions. Cost of SMS will be indicated in the instructions.
Thank you in advance for your contribution!

JavaScript đã bị tắt trong trình duyệt. Xin hãy bật lên. Làm thế nào để bạn sử cookies?.

JavaScript là gì và nó dùng để làm gì?

Nó là một ngôn ngữ kịch bản được sử dụng chủ yếu để tạo ra các kịch bản về hành vi của trình duyệt. Nó có thể được sử dụng để làm hình động cho trang web (làm cho nó tương tác), và giải quyết vấn đề mà không thể được giải quyết thông qua html/css.
Điều quan trọng là JavaScript được bật trên máy tính của bạn, mặc dù nó có thể không luôn luôn cần thiết.

Làm thế nào để kích họat JavaScript trên trình duyệt của bạn:

Internet Explorer

 1. Mở trình duyệt;
 2. Chọn Tùy chọn Internet; trong mục Công cụ
 3. Đến mục Bảo mật và nhấp vòa Thêm;
 4. Trong mục Kịch bản hoạt động, chọn Đồng ý;
 5. Lưu những thiết lập thay đổi

Mozilla Firefox

 1. Mở trình duyệt;
 2. Chọn Thiết lập trong danh mục Công cụ
 3. Chọn mục Nội dung ở bảng điều khiển phía trên;
 4. Chọn mục Sử dụng JavaScript;
 5. Lưu những thiết lập thay đổi

Google Chrome

 1. Mở trình duyệt;
 2. Chọn biểu tượng Cờ lê phía trên bên phải và chọn Thiết lập;
 3. Đến phần thiết lập Thêm và nhấp vào Thiết lập nội dung;
 4. Chọn mục Cho phép các trang web sử dụng JavaScript;

Opera

 1. Mở trình duyệt;
 2. Chọn Thiết lập trong danh mục Công cụ
 3. Đến mục Nội dung;
 4. Chọn Bật JavaScript;
 5. Lưu những thiết lập thay đổi

Safari

 1. Mở trình duyệt;
 2. Chọn biểu tượng Thiết bị ở phía trên bên phải và chọn Thiết lập;
 3. Chọn nút Bảo mật
 4. Chọn mục Bật JavaScript.Tìm kiếm không hiển thị bởi vì bạn đã vô hiệu hóa «tham gia hồ sơ cả bạn trong tìm kiếm». Để xóa giới hạn bạn phảiПосетите наш ФОРУМ, РАБОТА, ВАКАНСИИ, ПОИСК РАБОТЫ,

Thanh toán dịch vụ thành công

Dịch vụ sẽ được kích hoạt trong vài phút.
Đồng ý

1 lỗi xảy ra

Tải lại trang và thử lại trong 5 phút
Đồng ý